menu

Tentoonstellingen

Gedurende het hele jaar kan de Lambertuskerk beschikbaar worden gesteld voor het inrichten van kortlopende tentoonstellingen. Daarbij geldt dat (commerciele)  verhuur van de Lambertuskerk prevaleert boven het gebruik voor exposities.
Exposanten dienen aan te tonen dat zij actief zijn als professioneel kunstenaar. Beide elementen kunnen beoordeeld worden door een commissie die is ingesteld door de Stichting Lambertuskerk.

Op het gebruik van de Lambertuskerk voor dit doel, zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Lambertuskerk te Raamsdonk onverkort van toepassing.
Voor het gebruik van de Lambertuskerk voor dit doel, dient vooraf een schriftelijke huurovereenkomst en eventueel een horecaovereenkomst getekend te zijn.

Afhankelijk van eventuele andere activiteiten kunnen er wijziging in deze data worden aangebracht door of vanwege het bestuur. Het bestuur van de Stichting is daarbij niet gehouden aan het beargumenteren van het aanbrengen van eventuele wijzigingen. Naast hetgeen is bepaald in de eerdergenoemde Algemene Voorwaarden, dienen gedurende de gehele openingstijd van de tentoonstelling minimaal twee personen namens de exposant(e) in de Lambertuskerk aanwezig te zijn. De exposant dient zijn eigendommen en/of de door haar/hem geƫxposeerde stukken te verzekeren tegen diefstal, brand en andere schade (conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden). De Stichting Lambertuskerk te Raamsdonk aanvaart geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de duur van de expositie.