menu

Rouwbijeenkomsten

Een afscheid/uitvaart is voor u een belangrijke en bijzondere gebeurtenis. U wilt uiteraard dat de bijeenkomst zo wordt ingericht dat er recht wordt gedaan aan uw eigen wensen en die van de overledene en dat er op een passende manier afscheid kan worden genomen. U kunt zelf bepalen wie uw eigen (geestelijk) voorganger of uitvaartbegeleider is. In de Lambertuskerk bestaat zowel de mogelijkheid om een kerkelijke uitvaardienst te houden als een niet-kerkelijk afscheidsritueel.